Even voorstellen 22: Johannes van Laarhoven

Johannes van Laarhoven

Na Jan Theunissen en Jan Verbiezen ben ik de derde die op het Indië-Monument in het Lievevrouwepark in Vught staat vermeld. Mijn naam is Johannes van Laarhoven, geboren in 1926 in Vught als jongste zoon van bierbottelaar Theodorus van Laarhoven en Huberdina Kluijtmans. Met mijn ouders, vier zussen en broer woon ik op Ouwerkerklaan 1 en later op Michiel de Ruijterweg 4. Totdat ik als dienstplichtige word opgeroepen, ben ik timmerman.

Politionele acties in Indonesië

Ik word als soldaat ingedeeld bij de ondersteuningscompagnie van 5-2 Regiment Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Vanwege het losgebarsten revolutionaire geweld na de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring word ik ingezet om bij te dragen aan het herstel van de rust en het Nederlandse gezag. Na een opleiding van maar tweeënhalve maand vertrekken wij in december 1947 met de Zuiderkruis naar Semarang op Java. Ons regiment wordt in Djember, Oost-Java, aan het XXIII Infanteriebataljon van het KNIL toegevoegd, zo word ik soldaat in het 5-13 Regiment Infanterie. In de loop van 1948 worden patrouilles ondernomen tegen met name islamitische strijdgroepen zoals de Elang-Emas (Gouden Adelaar). Het ‘bijdragen aan het herstel van de rust en het Nederlands gezag’ klinkt haast als een vredesmissie, en wij hebben ons hiervoor ingezet, maar die acties zijn wel de geschiedenis in gegaan als de gewelddadige Politionele Acties. Zo ben ik van december 1948 tot begin januari 1949 in en rond Malang betrokken bij de Tweede Politionele Actie.

Gesneuveld door mijnontploffing

Dan wordt het bataljon naar Soerabaja verplaatst en krijgen wij daar de opdracht om het Ponogoro-regentschap ten zuiden van de stad Madioen te bezetten. Ponogoro ligt wel in Oost-Java, maar een stuk westelijker dan Soerabaja. Bij de gevechten om Ponogoro sneuvel ik op 19 januari 1949 in Slaoeng door een mijnontploffing.

De laatste decennia wordt steeds meer over het buitensporig geweld tijdens de Politionele Acties openbaar gemaakt. En ook over mij: soldaat Van Laarhoven, een 22-jarige timmerman uit Vught.

Bron: Vughts Museum.