Schatten van Vught jaargang 3 nummer 4

‘Schatten van Vught’ is het tijdschrift van de Stichting Erfgoed Vught. In juni kwam het jongste nummer uit waarin onder andere artikelen zijn opgenomen over landhuis Zionsburg aan de Taalstraat. Het eerste artikel gaat over de resultaten van archeologisch onderzoek tussen de muren van Zionsburg en is geschreven door Caroline den Hartog en Juliette de Winter, archeologen van het BAAC (Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur-  en Cultuurhistorie). Daarnaast schreef Paul van Poppel het artikel ‘Alting van Geusau, een bewoner van Zionsburg’.

Abonnement of los nummer

Een abonnement op Schatten van Vught kost € 25,00 per jaar (4 nummers) en kan worden aangevraagd via erfgoedvught@gmail.com. Losse nummers zijn voor € 7,50 verkrijgbaar bij Bruna in Vught.