Werkgroep Registratie en Beheer van het Vughts Museum

Schildersatelier Wim van Hooff met vele attributen (ambachtenstraatje in DePetrus)

De werkgroep Registratie en Beheer fotografeert en registreert digitaal alle objecten die het museum in bruikleen of als schenking krijgt en zorgt ervoor, dat die in een der depots goed worden opgeborgen. De werkgroep sluit namens het museum overeenkomsten af over de schenkingen of bruiklenen.

De werkgroep houdt zich bezig met:

  1. Aanname- en afschrijfbeleid
  2. Bruikleenbeheer
  3. Registratie van de collectie (BrabantCloud)
  4. Depotbeheer
  5. Publicatie objecten

Deze werkgroep bestaat nog uit vier personen: Sjef Arens, Menno Schrijver en Bert Versteeg en Urijan Poerink. Versterking van de werkgroep met  enkele nieuwe vrijwilligers is heel gewenst, want sommige taken blijven nog liggen, zoals het maken van nieuwe verzamelcategorieën. Kennis van tekstverwerking (WORD) en spreadsheets (Excel) strekt tot aanbeveling. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar: info@vughtsmuseum.nl

De collectie

Het Vughts Museum krijgt veel objecten, documenten en foto’s  aangeboden: in bruikleen of als schenking. Veel daarvan worden in dank aanvaard, maar niet alles wordt geaccepteerd. Objecten die geen relatie hebben met Vught of (oud-)Vughtenaren worden vriendelijk geweigerd. Het museum bezit veel objecten die geen bijzondere relatie hebben met Vught en Vughtenaren en die naar verwachting nooit voor exposities of andere gelegenheden zullen worden gebruikt. Gelet op onder meer de beperkt beschikbare ruimte in de depots zou kunnen worden overwogen die voorwerpen af te stoten. De werkgroep zal een beleid ontwikkelen voor het afstoten objecten en voor en het aan de eigenaar teruggeven van langdurig in bruikleen verkregen objecten.

Het Vughts Museum heeft de meeste objecten in zijn collectie in eigendom, maar beschikt ook over langdurige bruiklenen, vooral van de gemeente Vught. Het museum heeft aan de Stichting Fort Isabella tal van objecten in bruikleen gegeven die betrekking hebben op het Regiment Wielrijders. Die worden geëxposeerd in het hoofdgebouw van het Fort Isabella.

Het Nationaal Monument Kamp Vught en het Vughts Museum hebben in de loop der tijd aan elkaar objecten in bruikleen gegeven.

Publicatie objecten

De werkgroep zoekt 50 interessante objecten uit de collectie bijeen waarvan de foto’s geschikt zijn voor publicatie op Brabant Cloud. Later wordt dat aantal vergroot. Brabant Cloud van Erfgoed Brabant is een duurzame digitale infrastructuur, die zorgt voor het vastleggen, bewaren én delen van alle erfgoedinformatie van de provincie Noord-Brabant.