Ontknoping vondst restanten Bossche galg

Veldonderzoeker Wim Kievits

Kort voor 1 april kwam Novo3 met een bericht en een filmpje over interessante vondsten van historisch belang in Vught. Zie hiervoor Historisch monument gevonden op Vughtse heide – NOVO3

Deze Vughtse internetomroep maakte melding van de vondst van restanten van de Bossche galg die vanaf 1498 zo’n 2 eeuwen op de Vughtse hei heeft gestaan. Op 1 april kreeg dit bericht een verrassende ontknoping.

Kwamen de resten naar het Vughts Museum in DePetrus?

De werkgroep archeologie en het Vughts Museum speelden een belangrijke rol in de berichtgeving over deze spectaculaire vondst. De restanten van de Bossche galg zouden worden overgebracht naar het Vughts Museum in DePetrus alwaar men deze op afspraak zou kunnen bezichtigen inclusief een persoonlijke toelichting door Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum. Diverse mensen hebben zich hiervoor opgegeven. Maar op 1 april kwam de aap uit de mouw wederom via berichtgeving van NOVO3: Ontknoping Bossche galg op Vughtse hei (1) – NOVO3 en Ontknoping Bossche galg op Vughtse hei (2) – NOVO3

Maar toch ook interessante informatie over de Bossche galg

Als voortreffelijke acteurs speelden Wim Kievits, voorzitter werkgroep Archeologie van de Stichting Erfgoed Vught, en Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum, het spel mee dat door Novo3 op de wagen was gezet. En passant vertelden zij interessante wetenswaardigheden. Wist je bijvoorbeeld dat die galg die daadwerkelijk op de Vughtse hei heeft gestaan niet gebruikt werd om de ter dood veroordeelden te executeren?  Dat werd op de markt in het centrum van ’s-Hertogenbosch gedaan. Daarna werden de lijken overgebracht naar de galg in Vught waar zij opnieuw werden opgehangen als afschrikwekkend voorbeeld voor lieden die iets kwaads in de zin hadden. Dit en meer, maar gelukkig minder lugubere, interessante weetjes over de galg werden voor het voetlicht gebracht. Waar een 1 aprilgrap al niet goed voor is !

Wim Kievits (L) en Henk Smeets bij ontknoping vondst Bossche galg. (foto Novo3)