Wat zegt het nieuw bestuursakkoord over Vughts erfgoed?

Op 18 januari werd het bestuursakkoord  ‘Een nieuwe Start’ van de nieuwe coalitie  gepresenteerd. Daarin staan de plannen voor de op 1 januari nieuw gevormde gemeente Vught, Helvoirt en Cromvoirt. De nieuwe Vughts coalitie van CDA, D66, VVD en PvdA-GroenLinks heeft daarin haar ambities voor de komende bestuursperiode en wij keken natuurlijk met belangstelling naar wat de plannen zijn op het gebied van historie, monumenten en erfgoed. Als rode draad loopt het serieuze voornemen om alles in Vught te gaan doen in goed overleg met inwoners, organisaties en instellingen.

Omdat de grote infrastructurele werken aan spoor en N65 steeds dichterbij komen wil het college in overleg met bewoners gaan werken aan plannen voor een inrichting waarmee erfgoed en groen kunnen worden versterkt.

Bestemmingen met landelijke betekenis

Het college ziet Nationaal Monument Kamp Vught, het Van Gogh Nationaal Park en de Linie 1629 als interessante toeristische bestemming van landelijke betekenis. In samenwerking met ’s-Hertogenbosch zal het bezoek aan deze trekkers worden gestimuleerd. In overleg met actieve bewoners van Helvoirt zal worden bezien welke kansen de ontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park kan bieden en voor de Linie 1629 wordt nagegaan hoe te participeren in het herdenkingsjaar 2029.

Erfgoed als verbindende elementen

Het college geeft aan het Erfgoed in ere te willen houden omdat dit bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de gemeente en de identiteit van de dorpen. Zij kijkt daarbij ook naar het immateriële erfgoed zoals bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas en carnaval. Dit zijn historisch verankerde elementen die binding opleveren in de gemeente.

Het college gaat zich sterk maken voor het stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn met het doel meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed te doen ontstaan.

Zoals altijd zal het Vughts Museum van harte meedoen aan deze samenwerking. Ook wil het museum meewerken aan de invulling voor Vught van plannen van bovenlokale samenwerkingsverbanden waar de gemeente Vught aan deelneemt.

Henk Smeets, voorzitter Vughts Museum