Het Vughts Museum reorganiseert

Opening Gripstentoonstelling in coronatijd

Het Vughts Museum ligt voor de tweede keer stil als gevolg van de coronapandemie. DePetrus is gesloten. Daarom moesten in het afgelopen jaar tentoonstellingen gesloten worden. De jubileumtentoonstelling van Dommelbaorzedurp moest abrupt worden beëindigd, de succesvolle Gripstentoonstelling moest eerder dicht dan gepland en de tentoonstelling over archeologische vondsten in Vught kon helemaal niet doorgaan. Toch zijn het museumbestuur en de overige vrijwilligers niet passief gaan afwachten tot de pandemie voorbij is. Integendeel. In de afgelopen maanden is – met inachtneming van de anderhalve meter – doorgewerkt om er voor te zorgen dat in de komende maanden tentoonstellingen, lezingen en rondleidingen kunnen worden georganiseerd. De eerste tentoonstelling die op het programma staat gaat over Helvoirt, het dorp dat sinds 1 januari met Vught en Cromvoirt samengaat.

Binnenkort Expositie Helvoirt met werk van Huib van Vugt

Vught Museum wijzigt organisatie structuur

Het museum heeft de coronaperiode ook gebruikt om na te denken over zijn organisatiemodel. Op dit moment heeft het museum een ‘meewerkend’ bestuur, dat wil zeggen dat bestuursleden niet alleen beleidsmatig actief zijn, maar ook veel van het uitvoerende werk doen. Daardoor hangt veel af van de bijdrage van een beperkt aantal mensen. Dat moet veranderen. Het museum kiest voor een nieuwe structuur, waarin werkgroepen meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgen. Veel taken die nu in het bestuur zijn belegd verhuizen naar werkgroepen. Het bestuur wordt kleiner en is vooral belast met coördinatie en dus met de eindverantwoordelijkheid. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de stichting en onderhoudt de contacten met alle subsidiegevers, waarbij de gemeente Vught de belangrijkste partner is. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zijn diverse werkgroepen actief op deelgebieden. Elke werkgroep heeft een voorzitter en organiseert zijn eigen taken en overleg. Werkgroepen kunnen aan het bestuur voorstellen doen voor activiteiten en projecten en stellen een eigen jaar- of projectbegroting op. De voorzitters van de werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. Het museum hoopt zo de betrokkenheid van alle vrijwilligers te vergroten

Het bestuur stelt jaarlijks, op basis van de input van de werkgroepen, een werkplan en begroting vast. Plannen van werkgroepen die niet in de jaarstukken zijn opgenomen dienen aan het bestuur te worden voorgelegd. Ook onvoorziene kosten en mogelijke begrotingsoverschrijdingen dienen vooraf aan het bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Werkgroepen van het Vughts Museum

De werkgroepen die thans actief zijn, zijn: geschiedenis, kunst, vormgeving en uitvoering, collectiebeheer, jeugd, communicatie en rondleidingen. Daar komt binnenkort een werkgroep merchandising bij. Verder wordt met de Vrienden van het Vughts Museum overlegd over een hechtere samenwerking. De bedoeling is dat 2021 gebruikt wordt als proefjaar voor deze reorganisatie, zodat in 2022 de nieuwe structuur gaat functioneren. Wie wil komen meewerken aan het Vughts Museum en belangstelling heeft voor één van de werkgroepen, kan zich melden via info@vughtsmuseum.nl.

Henk Smeets, voorzitter