Mooi bedrag uit Rabo aktie Clubsupport: stemmers bedankt !

Ook dit jaar deed het Vughts Museum weer mee aan de actie Rabo Clubsupport. Omdat Helvoirt met ingang van 1 januari deel uit gaat maken van de gemeente Vught willen we in ons museum ook aandacht gaan besteden aan deze nieuwe kern binnen onze gemeentegrenzen. De opbrengst uit deze actie wordt daaraan besteed.

Op 4 november keken we met belangstelling naar de digitale bekendmaking van de uitslag. Het Vughts Museum werd uiteindelijk beloond met een mooi bedrag van bijna € 400,00 .

Wij willen iedereen die op ons gestemd heel hartelijk danken.