The making of het Pietertjespad

Leuk bezig met het Pietertjespad

Het Pietertjespad is een speelse en leerzame erfgoedspeurtocht voor kinderen. Het is gemaakt door kinderen van groep 7 van OBS De Springplank, juf Vera en in samenwerking met het Vughts Museum, Sas Illustraties en DePetrus. Het project wordt ondersteund door Plaza Cultura, Gemeente Vught en Erfgoed Brabant. Bij de lancering van het pad op 19 juni 2019 wandelden 85 kinderen van basisscholen de Springplank en de Piramide mee. Het concept is uniek vanwege het ‘voor-kinderen-door-kinderenconcept’.

Het Pietertjespad

De naam Pietertjespad is ontleend aan de vondst van een popje tijdens de restauratie van het dak. Het in feite onooglijk lelijke popje kreeg de naam Pietertje, maar wordt in de kringen van DePetrus gekoesterd als kleinood uit vervlogen tijden. De werkgroep jeugd van het Vughts Museum adopteerde Pietertje als haar mascotte.

Het originele Pietertje werd ontdekt in 2011

De route van drie kilometer voert onder meer naar villa Leeuwenstein, het raadhuis van Vught, de Zadelmakerij, Het Gripshuis van schilder Charles Grips uit 1882 en de protestantse kerk ‘met het gat ertussen’. Het Pietertjespad is voor €3 te koop bij de gastenbalie van DePetrus.

Pietertjes Speurtocht

Inmiddels is er ook een tweede Pietertjesspeurtocht gemaakt. Deze vindt geheel binnen in DePetrus plaats en is voor €2, 00 te koop aan de gastenbalie van DePetrus. Deze speurtocht laat de kinderen op een leuke manier kennismaken met vele facetten van de Vughtse geschiedenis die geëxposeerd worden door het Vughts Museum in DePetrus.

Filmpje

Over het proces dat voorafging aan de totstandkoming van het Pietertjespad maakte illustrator Saskia van Oversteeg op initiatief van Rolf Vonk van Erfgoed Brabant een leuk filmpje dat je hier kunt zien: