De nieuwe Schatten van Vught is uit!

Schatten van Vught wordt uitgegeven door de Stichting Erfgoed Vught. Nummer 1 van de derde jaargang van Schatten van Vught is recent uitgekomen.

Maurick, een voorlopige bouwhistorie

Hoewel over Kasteel Maurick al veel is geschreven, roept dit gebouw toch nog veel vragen op. Wat was de oorspronkelijke functie? Hoe kon het het oorlogsgeweld dat Vught eeuwenlang trof overleven? Welke veranderingen onderging het? Rob Gruben en Taco Hermans proberen enkele van de vragen in dit nummer te beantwoorden. Zij doen een poging om de bouwhistorie van Maurick te achterhalen. Nauwgezet is het kasteel onderzocht om te kijken hoe het in elkaar zit en welke bouwfasen onderscheiden kunnen worden.

Vught en het water in de zeventiende eeuw

Bas Bevaart is één van de auteurs van de publicatie Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch (2018). In de ondertitel van dit boek wordt water ‘een zegen, maar ook een kwelling’ genoemd. De zegen betrof de defensieve waarde van het water voor vestingsteden en de transportmogelijkheden via rivieren. De kwelling betrof de wateroverlast voor het buitengebied. Die werd in noord-oost-Brabant nog versterkt door frequente overstromingen van rivieren. Dat óók Vught regelmatig te kampen had met wateroverlast, beschrijft Bevaart in deze aflevering van Schatten, met het accent op de zeventiende eeuw.

Over Schatten van Vught

In de afgelopen twee jaargangen kregen archeologie, Middeleeuwen, Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog aandacht. Artikelen over andere onderwerpen zijn in voorbereiding. Zo zal in komende nummers het Vughtse station worden besproken, evenals jeugdcultuur in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het tijdschrift is te koop bij de Vughtse Brunawinkels en in de Wereldwinkel in DePetrus en kost 7,50. Een jaarabonnement kost 25,– en kan besteld worden via erfgoedvught@gmail.com.