Schatten van Vught 15 : Charles Joseph Grips

Charles Joseph Grips (1920-2020)

De Aartsvader

In november is het honderd jaar geleden dat kunstschilder Charles Joseph Grips overleed. Afkomstig uit Grave vestigde hij zich in 1881 in Vught, waar hij al snel op het Marktveld een huis bouwde, dat tegenwoordig het ‘Gripshuis’ heet. Tevoren had Charles Grips in Brussel naam gemaakt met ‘interieurtjes’, kleine schilderijen met scènes uit een binnenhuis. Hij verkocht ze in diverse landen: onder andere in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. In Vught stapte hij over van deze profane kunst naar religieus werk. Hij ging schilderen voor de Sint-Petruskerk die nog steeds vol hangt met zijn werk. In november van dit jaar is het honderd jaar geleden dat Charles Grips overleed. In de maanden september en oktober organiseert het Vughts Museum een overzichtstentoonstelling van deze kunstenaar in DePetrus. Ook worden dan twee boeken en een film gepresenteerd. Daarom sluiten we deze serie Schatten af met een portret van de oude Charles Grips, geschilderd door zijn zoon Ernest.