Schatten van Vught 14: Het Musschengilde

Musschengilde Vught met links het schildje van Burgemeester J.P. van Miert

In de afgelopen maanden trokken wolven de aandacht die – zelfs in de directe omgeving van Vught – de jacht op schapen openden. In vroeger eeuwen werden ze daarom afgeschoten. Dat mag niet meer. Want de wolf is een beschermde diersoort. De jacht diende destijds niet alleen om een lekker stuk vlees op tafel te krijgen, maar ook om schadelijke diersoorten te bestrijden. Bij die schadelijke diersoorten zat merkwaardig genoeg ook de mus…  In tal van dorpen bestonden in de negentiende eeuw ‘gezelschappen ter Uitroeiing van Musschen en Mollen’. In Vught () en Cromvoirt (1864) bestond een ‘Musschengilde’ dat ten doel had om zoveel mogelijk mussen, maar óók kraaien en eksters, af te schieten ter bescherming van de landbouwgewassen. Jaarlijks was er een teerdag, waarop de leden de kopjes inleverden van de geschoten mussen. Wie het vastgestelde minimum niet haalde, kreeg een boete. Er konden ook premies verdiend worden en schildjes (zoals bij de schuttersgilden). Jacobus P. van Miert was van 1852 tot 1867 burgemeester van Vught. In 1859 was de burgemeester ‘President’ van het Musschengilde en twee jaar later ‘Beschermheer’. Hij hield er een mooi schildje aan over.