Kunst in DePetrus

Dandeliunder

Sinds vorig jaar is in DePetrus een kast ingericht met werk van Vughtse kunstenaars. De Werkgroep Kunst van het Vughts Museum nodigt elk kwartaal een kunstenaar uit om werk in die kast te exposeren. Vandaar dat de kast ‘Kwartaalkast’ wordt genoemd. De kast bevindt zich in de Creatieve Ruimte achter de kinderhoek van de Bieb. De eerste kunstenaar die er werk tentoonstelde was Constantijn Molenkamp. Na hem gooide de coronacrisis roet in het eten en ging DePetrus op slot. Nu het leven in DePetrus weer langzaam op gang komt, presenteert Michel Rijk werk van zijn  hand in de Kwartaalkast.

Over Michel Rijk

Van jongs af aan was Michel Rijk al aan het tekenen. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat hij de creatieve kant op zou gaan. Na het doorlopen van het Grafisch Lyceum ging hij aan de slag bij diverse reclamebureaus in zijn woonplaats Eindhoven. Hij doorliep er alle stadia van het ontwerp- en maakproces, maar zijn creativiteit kwam echt tot wasdom in Amsterdam. Daar werd hij als Art-Director geconfronteerd met de vraag hoe een boodschap zo helder en duidelijk mogelijk mensen kon bereiken. Het idee, de boodschap, de vorm alles moet op de juiste manier samen komen. Rijk heeft zich altijd laten leiden door eenvoud en helderheid. Elke lijn, elk beeld moet raak zijn. Alleen dan kan iets echt beklijven bij de mensen. Dat heeft zijn manier van denken gevormd. Ook in zijn kunst.

Michel Rijk speelt vaak met de betekenis van alledaagse objecten. In een andere omgeving of door het verschuiven van het perspectief kan het beeld dat wij in ons hoofd hebben gevormd, er opeens vreemd uitzien. Het dwingt ons tot nadenken. Het leidt tot een perspectiefverschuiving die een prachtig, fantasierijk en soms vervreemdend beeld creëert. Spelen met woorden en hun betekenis, spelen met beeld. Door te abstraheren en beelden te minimaliseren, geeft hij de kijker de ruimte zelf het verhaal af te maken. Zo ook in zijn illustratieve werk. Soms minimaliseert hij zijn illustraties tot een enkele lijn en laat hij de verbeelding spreken. Het werk van Rijk is digitaal samengesteld. Op deze manier kan hij zijn gedachten tot in de kleinste details visueel uitdrukken. Het geeft hem de vrijheid om een ander verhaal te vertellen. Daarnaast geeft het hem de mogelijkheid om het aan een groot publiek te tonen. Kunst is er voor iedereen.

Michel Rijk woont en werkt in Vught (www.rijk.shop).