Schatten van Vught 10: Processie

Processie van Pieter Grips

Pieter Grips stamt uit een kunstenaarsfamilie die in Vught begon met kunstschilder Charles Grips sr., die in 1882 panden kocht op het Marktveld. Hij besloot ze te slopen en bouwde vervolgens een nieuw huis, dat tegenwoordig het Gripshuis heet. Pieter was de zoon van Frits Grips, eveneens schilder maar ook enige tijd gemeenteontvanger. Evenals zijn vader en grootvader schilderde Pieter, maar hij koos ook voor andere technieken zoals mozaïek en keramiek. Verder schreef hij revues en ontwierp hij decors.  Een bijzonder kunstwerk van zijn hand zijn kleine beeldjes die samen een processie vormen: een katholieke optocht. Er is een tijd geweest dat processies op de openbare weg verboden waren. Daarom werd in 1934 bij de bouw van de Mariakerk in Vught-Noord geregeld dat de huidige Deken van Ossstraat en het Mariaplein privégebied bleven van de parochie, zodat processies rond de kerk mogelijk waren. Op de hoek Mariaplein/Deken van Ossstraat is nog het bordje ‘eigen weg’ te zien, waarmee het privékarakter van de weg werd benadrukt. Het bordje heeft die situatie overleefd: tegenwoordig zijn ook deze straten openbare ruimte.

Bordje “eigen weg” nog altijd zichtbaar op hoek Mariaplein/Deken van Ossstraat