Muntschat en andere vondsten in Vught

Omslag Schatten van Vught jaargang 2 nr. 3

Vught kampt met een behoorlijke achterstand op het gebied van archeologie. Gelukkig lijkt daar sinds enkele jaren verandering in te komen. Zowel de gemeente Vught als particuliere eigenaren hebben in de afgelopen tijd belangrijke opgravingen laten verrichten. Over drie onderzoeken wordt verslag gedaan in een themanummer van Schatten van Vught.

Muntschat Maurickplein

Annemarie Pels-Ouweneel en Michiel Kruithof beschrijven het onderzoek op het Maurickplein en de belangrijke muntvondst die daar is gedaan: 158 munten uit de eerste helft van de twaalfde eeuw. Dus lang voordat Den Bosch werd gesticht!

Opgravingen Spreeuwenburg

Valentijn van den Brink vertelt wat de opgravingen bij kasteel Spreeuwenburg aan de Taalstraat heeft opgeleverd: onder andere vondsten uit de tweede helft van de elfde, of het begin van de twaalfde eeuw.

Onderzoek Isabellaveld

Dan volgt Juliette de Winter die bericht over het onderzoek op het Isabellaveld, het slagveld aan de voet van Fort Isabella tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik (1629). De belangrijkste vondsten daar waren resten van  gesneuvelde soldaten en overblijfselen van het hoornwerk dat hoorde bij Fort Isabella. Tenslotte schrijven Eugene Ball en Antoinette Huijbers meer algemeen over ‘Archeologie in Vught’, waarbij ze de drie beschreven onderzoeken van een context voorzien, met een terugblik en een blik op de toekomst. Ze wijzen er daarbij op dat het belangrijk is voor Vught dat bij komende grote projecten archeologisch onderzoek tijdig wordt ingepland.

Schatten van Vught, jaargang 2, nr. 3 (april 2020) is te koop in de Vughtse Brunawinkels of te bestellen via erfgoedvught@gmail.com.

Buidel met munten gevonden op Maurickplein

Voorzijde Anonieme bisschoppelijke penning van Utrecht uit eerste helft 12e eeuw gevonden op Maurickplein

Achterzijde zelfde munt gevonden op Maurickplein