Restauratie Stamboom Regiment Wielrijders

Stamboom Wielrijders

Sinds 2015 is de museale collectie van het Regiment Wielrijders ondergebracht op Fort Isabella, de kazerne waar het Regiment Wielrijders in 1922 haar vaste verblijf koos. In de loop van de jaren is er een uitvoerige collectie ontstaan over de geschiedenis van dit Regiment. Die collectie is in 2015 overgedragen aan het Vughts Museum die de collectie op haar beurt in bruikleen heeft gegeven aan de Stichting Fort Isabellakazerne.

Pronkstuk

Eén van de pronkstukken in de collectie is een in 1932 aangeboden  geschilderde stamboom van het Regiment.  Dit belangrijke werk is heel hard toe aan een grondige restauratie. Daarvoor is de Stichting Fort Isabella kazerne op zoek naar donateurs. De restauratie zal bij voldoende middelen in de vertrouwde handen worden gegeven van Michel van de Laar, restaurateur in ’s-Hertogenbosch en Amsterdam.

Geld nodig voor restauratie

Voor de restauratie is een totaalbedrag nodig van € 3900,–.  Wilt u dit initiatief ondersteunen dan kunt u een schenking overmaken op rekeningnummer NL36INGB0000864030 ter attentie van de penningmeester van de Stichting Fort Isabellakazerne te Vlijmen, onder vermelding van ‘Stamboom Wielrijders’. Mocht u bereid zijn om een substantieel bedrag bij te dragen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het stichtingsbestuur, via stichting@fortisabella.nl. Wij bieden de sponsors met een donatie van minimaal €75,00 met alle plezier een gratis rondleiding aan op Fort Isabella zodat u persoonlijk kennis kunt nemen van ons werk en de inzet van onze vrijwilligers!