Lezing “de Zuiderwaterlinie‟

Fort Isabella onderdeel Zuiderwaterlinie

Erfgoeddeskundige Jos Cuijpers geeft op woensdag 1 april een lezing over de Zuiderwaterlinie in DePetrus. Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de Zuiderwaterlinie geschreven en hij zal zijn verhaal over de waterlinie en de cultuurhistorische en toeristische waarde er van toelichten.

Verdedigen tegen maar ook met behulp van het water

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit blijkt wel uit de vele waterlinies die ons land gekend heeft. Het was indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel van de Brabantse vestingsteden maakte. Het werd een ketting van 160 kilometer lang vanaf Bergen op Zoom tot Grave, onderdeel van de Zuiderfrontier van Zeeuws Vlaanderen tot Nijmegen.

Verdedigingslinie én culturele grens tussen Noord en Zuid

De Zuiderwaterlinie was niet alleen een verdedigingslinie maar markeerde (en markeert nog steeds) ook  een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek, harde en zachte g, calvinistisch en bourgondisch. Een gedeelte van die interessante Zuiderwaterlinie is de Stelling van ‘s-Hertogenbosch, een systeem van versterkingen met ‘s-Hertogenbosch als centrale vesting. Wat betekende die positie voor de plaatselijke bevolking? Wanneer werd de Zuiderwaterlinie opgeheven en waarom bleef hij zo lang geheim? Wat is er nu nog van te zien en te beleven? Al die aspecten komen aan de orde tijdens de lezing van Jos Cuijpers op 1 april 2020 in DePetrus te Vught.

Aanmelden via www.abzvught.nl