Interview Henk Smeets bij Blikveld Novo3 op zaterdag 4 januari 2020

Henk Smeets

In een interview bij het programma Blikveld van Novo3 keek Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum, terug op het succesvolle jaar 2019 en vertelde hij over de plannen van het Vughts Museum in 2020.

Als hoogtepunten van het afgelopen jaar noemde hij de Pieter van Vollenhovenprijs voor DePetrus en  de zeer goed bezochte tentoonstelling over de laatste oorlogsmaanden in Vught. Dit bij gelegenheid van de viering van de 75-jarige bevrijding van Vught.

Ook in 2020 gaat het Vughts Museum weer 3 wisseltentoonstelling van ieder 2 maanden organiseren. Op 19 januari wordt de tentoonstelling over de Vughtse schilder Reinier Pijnenburg geopend. In de maanden mei/juni wordt er een tentoonstelling gehouden over de oudste geschiedenis van Vught. Hierbij worden belangrijke opgravingen getoond van het Isabellaveld, Maurickplein en kasteel Spreeuwenburg. En aan het einde van het jaar wordt de honderdste sterfdag van schilder Charles Grips met een tentoonstelling worden herdacht. Grips is de schilder van de schilderijen in DePetrus.

Dat DePetrus een ongekend succes voor Vught blijkt te zijn bewijst wel het feit dat er ook in 2019 weer 222.000 bezoekers zijn geweest. De combinatie van verschillende samenwerkende organisaties, ieder met hun eigen publiek, beschouwt hij als één van de belangrijkste succesfactoren. Daarnaast weten ook steeds meer toeristen DePetrus te vinden.

Maar dit succes blijkt ook een keerzijde te hebben. Door de grote bezoekersaantallen wordt er meer gevraagd van het beheer, onderhoud en schoonmaak. Veel wordt er door vrijwilligers gedaan, maar niet alle taken kun je overlaten aan vrijwilligers. Smeets is van mening dat men, en dan met name Vughtse politici, zich er bewust van  moeten zijn dat succes een prijs heeft.

Beluister hier het volledige interview: