Vondsten Ploegveld

Paalsporen gevonden op Marktveld

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe Centrumplan heeft de gemeente Vught opdracht gegeven alvast het rioleringsstelsel aan te passen. De hiermee gepaard gaande werkzaamheden vonden in november plaats in het gebied Raadhuisstraat/Marktveld. Leden van de werkgroep Archeologie hebben hierbij archeologische waarnemingen gedaan. Vondsten die gedaan zijn, betroffen enkele scherven uit de 14e en 16/17e eeuw, die helaas buiten enig verband werden aangetroffen, en waar dus geen conclusies aan verbonden kunnen worden. Opmerkelijk was echter de vondst van enkele paalsporen. Deze wijzen op oude bewoning aan het Marktveld, welke vermoedelijk dateert van ver voor onze jaartelling. In overleg met de archeoloog werd besloten deze sporen niet archeologisch te onderzoeken, maar wel alvast in te meten, zodat toekomstig onderzoek wordt vergemakkelijkt.

 Deze paalsporen wijzen er vermoedelijk op dat er bewoning is geweest. Men zou dan kunnen denken aan een boerderijcomplex uit de  Neolithicum periode (ca. 4000-800 v. Chr.). Alleen verder onderzoek ter plekke kan definitief uitsluitsel bieden.