Vondsten gracht Fort Isabella

Vondsten gracht Fort Isabella

In mei van dit jaar werden door magneetvissers niet geëxplodeerde explosieven (NGE) aangetroffen in een van de grachten van Fort Isabella. Hiervan werd melding gemaakt bij de politie toen het munitie uit de Tweede Wereldoorlog bleek te zijn. Na een verordening van de Burgemeester werd het gehele gebied afgezet in afwachting van verder onderzoek. De afgelopen maanden is er met veel moeite onderzoek gedaan en zijn grote hoeveelheden munitie geruimd. Het betrof scherpe munitie zowel als munitieresten. In overleg met de gemeente en het onderzoeksbureau is de mogelijkheid geboden om aangetroffen objecten welke onschadelijk waren, maar van historische waarde bleken, apart te houden. Deze objecten kunnen veel informatie verstrekken over Fort Isabella en specifiek de gevechten rond de bevrijding in oktober 1944.

Uit eerder archiefonderzoek voor het boek over de 75-jarige bevrijding van Vught, was reeds duidelijk geworden dat de oprukkende Schotse troepen ter hoogte van de Oude Taalstraat werden beschoten. Vermoedelijk vanaf Fort Isabella. Bij de aangetroffen munitieresten werden veel 88mm granaathulzen aangetroffen die deze beschietingen vanaf Isabella lijken te bevestigen. Ook werden munitieresten aangetroffen die mogelijk wijzen op een geallieerde aanval op de Duitse troepen op die plek.

De aangetroffen objecten zullen zoveel als mogelijk worden geconserveerd en worden hopelijk vanaf april 2020 tentoongesteld in de collectie op Fort Isabella. De hoop dat andere vondsten uit een ouder tijdvak van het Fort Isabella zouden worden aangetroffen werd helaas niet bevestigd. Alleen een identiteitsplaatje van een militair Wielrijder en enkele oude mineraalwaterkruiken werden aangetroffen.