Vughtse kunst terug in Vught

Schilderijen Vughtse Kunstenaars in DePetrus.

In de maand mei vond in DePetrus een grote verhuisoperatie plaats: alle schilderijen op de tentoonstellingsrekken van het Vughts Museum werden vervangen door andere kunst. Dat gebeurt één keer per jaar om de kunstwerken niet te lang bloot te stellen aan daglicht. Bij de nieuwe collectie die wordt geëxposeerd bevinden zich vijf werken die afkomstig zijn van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het betreft drie portretten en een wapenbord van de familie Van Beresteyn (kasteel Maurick) en een familieportret van de familie Luns, geschilderd door vader Huib Luns. De familie woonde vóór de Tweede Wereldoorlog enige tijd in Vught in de Kleine Gent. Tegenover de Lunsfamilie hangt een ander familieportret, van de familie Paashuis, geschilderd door vader Arnoud Paashuis.

De vernieuwde kunstpresentatie bevat nog meer nieuwe bruiklenen en schenkingen. Zo is er een fraai portret van mevrouw Frenken, geschilderd door haar zoon Ton, en een landschapje uit Helvoirt, prachtig geschilderd door Jacques Pijnenborg. Mooi is ook de oude haven van Cadzand, geschilderd door Arnoud Paashuis. Eén tentoonstellingswand is gereserveerd voor foto´s van Vughtse fotografen, van Wim van Passel, Mariëlle van Uitert en de in Lybië vermoorde Jeroen Oerlemans.

Schilderijen Vughtse Kunstenaars in DePetrus.