Jarige Jacques Frenken schenkt schilderij

Onthulling van de schenking van Jacques Frenken (foto: Urijan Poerink).

Op 10 maart j.l. werd kunstenaar Jacques Frenken 90 jaar. Dat werd gevierd in DePetrus, waar door het Vughts Museum een kleine tijdelijke tentoonstelling was ingericht. De expositie bevatte schilderijen, ‘versneden’ beelden en glas-in-lood.

Familie en vrienden kwamen de jubilaris feliciteren. Namens het museum feliciteerde Henk Smeets hem:

“Als ik het werk van Jacques overzie, valt op hoe vaak hij nieuwe wegen is ingeslagen en verschillende disciplines heeft verkend. ‘Zijn kunst kent geen grenzen’, wordt opgemerkt op zijn eigen website. Jacques is schilder, tekenaar, beeldhouwer en glazenier, maar laat zich niet in die hokjes vangen.

Door al die disciplines heen komen een paar thema’s vaak terug: vruchtbaarheid, een diepgeworteld religieus gevoel, dat niet verward moet worden met het lidmaatschap van een kerkgenootschap, de verbinding tussen klank en kleur, en nog specifieker de verbinding tussen kleur en muziek.”

Tijdens de bijeenkomst schonken Jacques Frenken en zijn kinderen een werk van Jacques aan het Vughts Museum: ‘Kerk’. De schenking werd onthuld door wethouder Toine van de Ven en Henk Smeets. Daarnaast verrijkte zoon Gilles Frenken het museum met enkele bruiklenen: de Zwarte Madonna van Jacques en portretten van zijn grootvader en grootmoeder, van de hand van Ton Frenken.