Dagboeken en foto’s gezocht

Tank in de Taalstraat in de buurt van het Maurickplein (foto: BHIC)

Aandacht voor Vught aan het eind van de Tweede Wereldoorlog

Stichting Erfgoed Vught, het Vughts Museum en het Nationaal Monument Kamp Vught hebben een werkgroep gevormd om aandacht te besteden aan de bevrijding van Vught in oktober 1944. De werkgroep gaat twee activiteiten voorbereiden in het najaar. In september en oktober 2019 zal in DePetrus een tentoonstelling te zien zijn over de bevrijding van Vught en de dagen dat Vught in de frontlinie lag. Daarnaast zal een boek verschijnen over de laatste maanden van de oorlog, waarbij met behulp van dagboekfragmenten zal worden beschreven hoe de Vughtse bevolking de periode heeft ervaren vanaf Dolle Dinsdag tot na de Bevrijding. In verband daarmee is de werkgroep op zoek naar dagboeken, foto’s en films uit de laatste maanden van de bezetting, maar óók uit de periode dat geallieerde troepen in Vught waren gelegerd (Schotten, Canadezen). Wie dergelijk materiaal in bezit heeft, wordt gevraagd dit tijdelijk uit te lenen, zodat het gescand kan worden. Daarna komt het weer terug bij de eigenaren. Ook is de werkgroep op zoek naar ooggetuigen die kunnen vertellen over de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding. Wie materiaal wil uitlenen, of geïnterviewd wil worden, wordt verzocht dit te melden aan info@vughtsmuseum.nl ter attentie van de ‘werkgroep WO II’.

Taalstraat (foto BHIC)