Schilderijenopslag

Schilderijrekken in depot Vughts Museum

De timmerploeg van het museum heeft in de afgelopen jaren fantastische prestaties geleverd. Voor het publiek is de bouw van vier winkeltjes met oude ambachten de meest opvallende prestatie. Maar daarnaast wordt ook achter de schermen goed werk verricht. Dat geldt bijvoorbeeld voor schilderijenrekken die in het depot van het museum zijn aangebracht en die niet onderdoen voor rekken in grote musea.

Ontwerp en materiaalkeuze zijn ook bedacht door vrijwilligers van het museum. Dat verdient een groot compliment! In de komende tijd wordt een belangrijk deel van de schilderijencollectie van het museum aan die rekken gehangen. Dat levert plaatsruimte op in het depot en een veilige plek voor de schilderijen.