Schatten van Vught nr. 2

Omslag Schatten van Vught nummer 2

De Stichting Erfgoed Vught heeft recent het tweede nummer van het kwartaalblad Schatten van Vught uitgebracht.
In het voorwoord bij dit nieuwe nummer schrijft voor-zitter Mira Ficq-Weijnen dat het eerste nummer zeer in de smaak is gevallen bij Vughtenaren met interesse voor de geschiedenis en het culturele leven van Vught.

Waarover gaan de artikelen in het tweede nummer?
Op de eerste plaats een artikel over kasteel Maurick, volgens de schrijver Bas Aarts waarschijnlijk een “mottekasteel” met het hoofdgebouw op een kunstmatige heuvel. Het tweede artikel gaat over 2 Vughtenaren die in de tweede wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzet: Harry Holla en Jo van de Meerendonk. Verder in dit nummer nieuws uit de verschillende werkgroepen van de Stichting. Het betreft de werkgroep 3D, de werkgroep Archeologie en de werkgroep Tweede Wereldoorlog.

Abonnement en aanmelding werkgroepen
Een abonnement op Schatten voor Vught bedraagt voor 4 nummer per jaar €25,00. U kunt u aanmelden via erfgoedvught@gmail.com. Via ditzelfde e-mailadres kunt u zich ook aanmelden als u wilt meewerken aan één van de hiervoor genoemde werkgroepen. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel in DePetrus en kosten €7,50