Lezingenreeks DePetrus

1.  Hendrik Verhees, landmeter en politicus

De Sint Pieter op het Maurickplein getekend door Hendrik Verhees

In het kader van de historische lezingen die maandelijks in DePetrus te Vught worden gehouden is op woensdag 9 januari de beurt aan Ruud van Nooijen, die vertelt over Hendrik Verhees (Boxtel 1744-Boxtel 1813). Deze Boxtelse duizendpoot verdiende zijn sporen als landmeter, cartograaf en politicus. In de roerige jaren van de Bataafse Republiek was hij bestuurder (lokaal, provinciaal en landelijk).Verder was hij ook nog aannemer, architect, vrederechter, waterstaatkundige (1e directeur waterstaat in Noord-Brabant) en bestuurder van de Leen- en Tolkamer ’s-Hertogenbosch. In Vught maakte hij opmetingen van de bestaande kerken en van diverse wegen. Met Verhees krijgt na Gogel, de eerste minister van Financiën, weer een bekende patriot aandacht in de lezingenreeks.

Wegenkaart,1935

2. Archeologische vondsten op Spreeuwenburg

 Aan de Dommel lag eeuwenlang een kasteeltje dat Spreeuwenburg heette. Het komt al voor op kaarten uit 1603 en is ook afgebeeld op schilderijen over het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Uit documenten weten we dat het kasteeltje in 1810 werd afgebroken. In het afgelopen jaar werden de fundamenten van Spreeuwenburg blootgelegd en vond archeologisch onderzoek plaats.Spreeuwenburg door A. van BeerestratenDrs. Jan van Renswoude coördineerde dit onderzoek. Op woensdag 13 maart doet hij verslag over de opgraving en de vondsten die dat heeft opgeleverd.

Spreeuwenburg door A. van Beerestraten

 

3. De politie van Vught in oorlogstijd

Op 13 januari 1943 kwam er plotseling een grote groep sjofele gevangenen aan op het station van Vught. Het geheimzinnige complex dat de Duitsers al enige tijd in de bossen bij het dorp aan het bouwen waren, bleek een concentratiekamp te moeten worden, het enige Duitse concentratiekamp in heel het bezette West-Europa. De confrontaties met het kamp en de transporten hebben de inwoners van Vught voor lastige dilemma’s en moeilijke keuzes gesteld. Moesten ze protesteren? Moesten ze verzet plegen? Moesten ze de gevangenen helpen, of de Joden die van hieruit naar het Oosten werden getransporteerd?

Politiecorps Vught 1939

Op woensdag 3 april vertelt Bert Oomen, schrijver van het boek Ze bouwen daarginds een concentratiekamp, over wat de komst van het kamp voor met name de Vughtse politie betekend heeft. De confrontaties met het kamp en de transporten hebben in Vught de bezetting meer voelbaar gemaakt dan in andere dorpen of regio’s. Politieambtenaren in Vught hebben daardoor soms ook andere en/of eerdere ‘keuzes’ moeten maken. Bert Oomen vertelt hoe ze hier mee om zijn gegaan.

De verhalen van Ruud van Nooijen, Jan van Renswoude en Bert Oomen maken deel uit van een lezingenreeks in DePetrus, georganiseerd door het Vughts Museum, ABZ en de Bibliotheek, en beginnen om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@abzvught.nl of bij het kantoor van ABZ in DePetrus. Kosten: 7,50 per lezing.