De week van het water: ook in DePetrus

Van 17 t/m 24 oktober wordt landelijk de Week van Ons Water georganiseerd. Midden in deze week, op zaterdag 20 oktober, bent u van harte welkom voor een filmbezoek met nabespreking en een wandelexcursie door Vught.

Overstroming A2 bij Vught in 1995.

De aandacht focust op de manier waarop Vught, als dorp in een beekdal, zich beschermt tegen het water, maar ook hoe we met elkaar water kunnen vasthouden om verdroging tegen te gaan. Door de bijzondere ligging heeft Vught veel te doen met water. Want wat betekent Vught ook al weer volgens velen? Een vochtige plek, maar ook een plek, waar verdroging op de loer ligt, omdat we het toestromende water snel willen afvoeren om overlast tegen te gaan.

Programma

In opdracht van het Vughts Museum is in 2016 een mooie film gemaakt over Vught en de wateroverlast. De film werd gemaakt door Ellen van Kempen en kwam tot stand met financiële steun van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. De teksten werden ingesproken door Theo Verbruggen. Kenner Henk Smeets laat ons op zaterdag 20 oktober die film zien. En ook voor degenen, die de film al eens bekeken hebben in DePetrus blijft het interessant, omdat Henk zelf aanwezig is om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De film starten we om 13.00 uur en na afloop van de vragensessie starten we een wandeling in het dorp op zoek naar water en de manier waarop Vughtenaren daarmee omgaan. Een wandeling met aandacht voor tegeltuintjes, afkoppeling van hemelwater, mooie tuinen met goede oplossingen voor het water, de Vughtse singels en het bekende systeem van gescheiden riolering.

Samen kijken, samen wandelen, samen vertellen

We hopen dat veel mensen komen kijken naar de film en willen meewandelen. Alle deelnemers zijn tegelijk ook gids voor elkaar. U bent van harte uitgenodigd alles wat u weet over Vught en het water te delen met andere deelnemers. En zo komt u gegarandeerd iets nieuws te weten of komt u op een plek, waar u nog niet eerder gekeken hebt.

Deelname is gratis, maar als het programma u goed bevallen is dan stellen we een vrijwillige bijdrage in de kosten wel op prijs. Dat mag u na afloop zelf bepalen.

Ons initiatief is niet ingegeven vanuit een specifieke organisatie. We zijn gewoon benieuwd naar wat we samen weten en kunnen doen binnen de gemeente.

Waarom, waar en wanneer?

Want water is wel belangrijk. Klimaatveranderingen zullen voor intensieve wateroverlast en aanhoudende droogte zorgen. Dat hebben we deze zomer wel ervaren met elkaar. Het is dus tijd voor actie: hoe kunnen Vughtenaren hun eigen leefomgeving klimaat-adaptief maken?

U bent van harte uitgenodigd. We verwachten rond 15.30 uur weer bij DePetrus terug te zijn. Het is fijn als we enigszins weten hoeveel mensen willen meedoen. Wilt u zich daarom aanmelden via info@marleenvantilburg.nl als u er zaterdag 20 oktober tussen 13.00 en 15.30 uur bij wilt zijn?

Meer informatie

Marleen van Tilburg; info@marleenvantilburg.nl, 06 41 42 32 11
Huub Glas; huubglas@kpnmail.nl, 06 54 72 80 07