De Heilige Wijsheid

Vughts kartuizerklooster in DePetrus

Van 6 september tot en met 31 oktober presenteert het Vughts Museum in Ontmoetingscentrum DePetrus een tentoonstelling die gewijd is aan het kartuizerklooster dat van 1473 tot 1566 heeft gelegen aan de Dommel in Vught, grenzend aan de Taalstraat ter hoogte van het huidige Sophiasburg. In de tentoonstelling is een reconstructie te zien van het klooster en wordt een poging gedaan de precieze locatie van het klooster vast te stellen.

Plattegrond klooster.

Het klooster kreeg van Karel de Stoute de naam Domus Sanctae Sophiae Constantinopolitaniae: het huis van de Heilige Wijsheid van Constantinopel. Hertog Karel wilde zo de kathedraal van Constantinopel herdenken, die bij de val van het Byzantijnse Rijk in 1453 door de Turken was veroverd en omgebouwd tot moskee.

Vijftig jaar leefden de kartuizers in alle rust in Vught. Daarna was de rust voorbij en werden ze regelmatig aangevallen, totdat het klooster tijdens de Beeldenstorm in 1566 volledig werd verwoest. De kartuizers verdwenen uit Vught en kwamen uiteindelijk in Antwerpen terecht. In Vught werd later op ongeveer dezelfde plek Sophiasburg gebouwd, met een naam die verwijst naar het klooster.

De tentoonstelling over het Vughtse kartuizerklooster kwam tot stand met steun van de Vrienden van het Vughts Museum.

Openingstijden:
  • maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
  • zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
  • zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Entree: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Adres: DePetrus, Heuvel 2, 5261 EE Vught