100 jaar kazerne op Fort Isabella in Vught

100 jaar kazerne op Fort Isabella

Nadat in een periode van 4 voorafgaande jaren het oude Fort Isabella grotendeels was gesloopt en het nieuwe kazernecomplex was verrezen, openden de poorten van de gloednieuwe Isabellakazerne in 1918 voor de nieuwe bewoners, het 17e Regiment Infanterie. Toch duurde het tot 1922 voordat de kazerne vaste bewoners kreeg. Het Bataljon Wielrijders betrok op dat moment de kazerne. In 1924 werd het inmiddels fors gegroeide Bataljon omgevormd tot HET Regiment Wielrijders. Deze eenheid is tot mei 1940 gelegerd geweest op de Isabellakazerne.

Tijdens de oorlogsjaren werd de kazerne gebruikt door het SS Wachbataillon Nordwest dat bewakingsdiensten uitvoerde in de verspreid liggende gevangenkampen in Vught, Haaren en Sint-Michielgestel. Na de bevrijding herbergde de kazerne wisselend onderdelen van de Schotse Highland divisie, de Prinses Irenebrigade, het regiment Stoottroepen en het 2e Regiment Luchtdoelartillerie. Vanaf 1953 begon het kenmerk van de Isabellakazerne steeds meer een opleidingskazerne te worden voor verschillende legeronderdelen en dat bleef zij tot de sluiting in 1993 toen het militaire gebruik definitief tot het verleden ging behoren. Daarna werd het complex door Defensie overgedragen aan het COA waarbij eerst een asielzoekerscentrum werd ingericht tot 2011. Korte tijd was het AZC ook in gebruik als tijdelijke verblijfplaats voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hierna volgde een periode van bezinning op de mogelijke toekomst van de Isabellakazerne, een toekomst die met de aankoop door de Isabellagroep in 2014, vol energie en ambitieuze plannen gaat leiden tot een nieuwe bestemming als mini maatschappij waarin wonen, werken, zorg, toerisme en educatie een belangrijke plek zullen krijgen.

Een eeuw later sinds de ingebruikneming in 1918, staan wij stil bij 100 jaar Kazerne op Fort Isabella. De kazerne die haar karakteristieke kenmerken sedertdien heeft weten te behouden, zal gedurende 2 dagen het decor vormen waarin bij die lange geschiedenis wordt stilgestaan. Legeronderdelen die in de afgelopen 100 jaar de kazerne hebben bevolkt, zullen middels re-enactment uitbeelding geven aan exercities, gevechtssituaties en bivak. Zo zullen in historische volgorde de volgende onderdelen deelnemen : de Bossche Schutterij, het Regiment Wielrijders, de Prinses Irene brigade, het VN Detachement Korea en het Detachement Koude Oorlog. Op zaterdagmiddag treedt het Reünieorkest Artillerie Trompetter Korps op.

Er zullen bijzondere Nederlandse militaire voertuigen aanwezig zijn, waarvan de M38 Landsverk ongetwijfeld de meest beroemde is. Het eskadron pantserwagens dat in 1936 was opgericht, was gelegerd op de Frederik Hendrikkazerne in Vught. In de meidagen van 1940 hebben deze pantserwagens slag geleverd tegen de oprukkende Duitsers. Het is voor het eerst dat deze pantserwagen in Vught terugkeert. Verder zullen tal van andere interessante voertuigen en oude Nederlandse legermotoren te bewonderen zijn en krijgen de bezoekers toelichting bij elk voertuig.

Verder treft men deze twee dagen een militariamarkt aan, en zal de Stichting Fort Isabellakazerne gratis rondleidingen verzorgen waarbij de beide museale collecties van de Stichting en het Regiment Wielrijders voor publiek worden opengesteld.

Programma

(Het definitieve programma wordt op 1 oktober bekendgemaakt)

Bezoekers worden vooral uitgenodigd om het eeuwfeest per fiets of te voet te bezoeken.

Datum: 6 en 7 oktober
Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur
Locatie: Fort Isabella, Reutsedijk 1- 24, Vught
Entréékosten: € 2,50 (jongeren tot 18 jaar gratis toegang)