Veel belangstelling voor lezing Kartuizerklooster in DePetrus

Dr. Jan Sanders tijden lezing over Kartuizerklooster

Van 6 september tot en met 31 oktober presenteert het Vughts Museum in Ontmoetingscentrum DePetrus in Vught een tentoonstelling die gewijd is aan het kartuizerklooster dat van 1473 tot 1566 heeft gelegen aan de Dommel in Vught, grenzend aan de Taalstraat ter hoogte van het huidige Sophiasburg. In de tentoonstelling is een reconstructie te zien van het klooster en wordt een poging gedaan de precieze locatie van het klooster vast te stellen.

De tentoonstelling werd op 5 september voorafgegaan door een lezing door dr. Jan Sanders, die diverse boeken over het Vughtse kartuizerklooster publiceerde.

De lezing werd met zo’n 45 bezoekers druk bezocht. Na afloop kregen de bezoekers de gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken.

Bezoek tentoonstelling Kartuizerklooster

De tentoonstelling over het Vughtse kartuizerklooster kwam tot stand met steun van de Vrienden van het Vughts Museum. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Entree: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.