De eerste maanden in DePetrus

Drukte in DePetrus

De eerste maanden in DePetrus zijn fantastisch verlopen. Heel veel bezoekers, allerlei activiteiten en enthousiaste reacties. Eerder maakten we al melding van de positieve berichten op CNN (‘Bibliotheken die hun bestaansrecht bewijzen in het digitale tijdperk’) en Forbes (‘Een geslaagde herbestemming’). Bijzonder waren de bezoeken van studenten van de architectuuropleiding van de universiteit van Luik en van een vertegenwoordiging van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het Vughts Museum werd overstelpt met verzoeken om lezingen en rondleidingen te geven. Ook kreeg het museum elke week schenkingen binnen, waaronder veel kunst.

Intussen werd na de opening doorgewerkt aan onderdelen die niet op tijd af waren. Dat kwam soms omdat leveranciers niet op tijd leverden, omdat projecten ingewikkelder waren dan gedacht en omdat veel werk door vrijwilligers moest worden gedaan die ook maar beperkte tijd beschikbaar hadden. Zo werd de kledingvitrine pas na de opening ingericht. In de kapel met het oorlogsmonument van Marius de Leeuw, het raam ter ere van de slachtoffers van het Bunkerdrama in Kamp Vught, werden twee ramen toegevoegd. Die ramen verbeelden drama’s die in vroeger jaren en eeuwen in Vught hebben plaatsgevonden: de moord op Bossche joden op de Vughtse hei in de Middeleeuwen, de terechtstelling van ‘ketters’ aan de voet van de Lambertustoren, oorlog en pest, de dood van vijf Vughtse verkenners en de Herculesramp. Ze zijn ontworpen door Jochem van Laarhoven.

Drama’s van Vught

Een project dat nog op afronding vraagt is de definitieve inrichting van de twee depots van het museum. Omdat het tweede depot pas na de opening werd opgeleverd, is herinrichting nodig. Daarbij moet het depot dat voldoet aan de museale klimaateisen nog voorzien worden van verschuifbare panelen waar schilderijen aan gehangen kunnen worden. Dat werk zal in de komende maand worden afgerond.

En intussen worden plannen gemaakt voor nieuwe tentoonstellingen in 2019. Op het programma staan een tentoonstelling met natuurfoto’s van Wim van Passel, een kunsttentoonstelling over de IJzeren Man en aan het eind van het jaar een expositie ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding.

Schuiven met kasten