Archeologie

Opgraving van de fundamenten van Spreeuwenburg

Op 22 september organiseert de werkgroep Archeologie van de Stichting Erfgoed Vught in DePetrus een ´determinatiedag´. Mensen die in het bezit zijn van archeologische voorwerpen kunnen hun vondsten laten bekijken door deskundigen, die hen meer kunnen vertellen over de herkomst, het gebruik en de ouderdom van de objecten. Daarnaast zullen op die dag lezingen en demonstraties worden gehouden.