Nieuw tijdschrift over Vughts erfgoed

Cover Schatten van Vught nr. 1

Door de Stichting Erfgoed Vught wordt op 9 september, Open Monumentendag, een nieuw tijdschrift gelanceerd over Vughts erfgoed. Stichting Erfgoed Vught is een nieuwe naam voor de Stichting Lokale Geschiedenis van Vught die eerder de Vughtse Historische Reeks uitgaf. Vorig jaar bracht de Stichting een historische atlas uit over Vught en Cromvoirt.

Het nieuwe tijdschrift heet: Schatten van Vught en bevat artikelen over Vughtse geschiedenis en cultuur.

In het eerste nummer schrijft Henk Smeets over Vughtse veteranen en beschrijft de archivaris van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Jan Sanders, de totstandkoming en de ontwikkeling van het Vughtse kartuizerklooster. Het tijdschrift bevat verder allerlei nieuwtjes op het gebied van erfgoed. Het is ruim geïllustreerd.

Een abonnement (vier afleveringen per jaar) kan worden besteld door overmaking van 25,– op NL67RABO0139895353 t.n.v. Stichting Erfgoed Vught. Losse nummers kosten 7,50.