Spreeuwenburg: belangrijke archeologische vondsten

Archeologen van VUhbs archeologie hebben in de afgelopen maand opgravingen verricht op het terrein van het voormalige kasteeltje Spreeuwenburg. Het kasteeltje werd in 16e eeuwse koopaktes voor het eerst vermeld, maar dankzij de opgravingen zijn nu ook oudere resten aangetroffen uit de 15e eeuw. Misschien bieden de resultaten ook meer inzicht of het kasteel al voor de vernieling van Vught in 1543 door Maarten van Rossum aanwezig was, of dat het daarna (opnieuw) is gebouwd. De oudste afbeelding is uit 1603.

Het omgrachte kasteel stond tussen het Kartuizerklooster aan de Taalstraat en Kouwenberg aan de Kleine Gent. Het strekte zich uit vanaf de openbare weg tegenover Sionsburg tot aan hooiveldjes bij de Dommel. Tussen 1771 en 1783 werd het kasteel waarschijnlijk verbouwd. Volgens van der

Spreeuwenburg door A. van Beerestraten.

Aa, in zijn Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1839-1851, is het huis in 1810 afgebroken.

Door de opgravingen zijn de fundamenten van Spreeuwenburg blootgelegd en in kaart gebracht. Daaruit kan de bouwgeschiedenis worden gereconstrueerd. Verder zijn in de voormalige slotgracht talrijke scherven, munten en bouwornamenten gevonden. Ook een speerpunt uit de dertiende eeuw.

Rondleiding opgravingen Spreeuwenburg 22 mei 2018.

Op 22 mei organiseerden eigenaar mr. G.P.R. de Jongh, het Vughts Museum en VUhbs een bijeenkomst op het opgravingsterrein. Archeoloog en projectleider Jan van Renswoude vertelde over de werkwijze, het onderzoek en enkele bijzondere aangetroffen vondsten.