Uw privacy is belangrijk voor ons

U ontvangt regelmatig de Petrusbode, de nieuwsbrief van het Vughts Museum

Het Vughts Museum verstuurt de nieuwsbrief aan belangstellenden, vrij-willigers en externe relaties, tenzij zij aangeven deze niet te willen ontvangen. Als u zich hiervoor aanmeldt slaan wij uitsluitend uw naam en (e-mail)adres op om regelmatig nieuwsbrief aan u te sturen.

Aanmelden
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de volgende manieren:

Digitaal: info@vughtsmuseum.nl of via onze website https://www.vughtsmuseum.nl/nieuws/

Schriftelijk via: Vughts Museum, Heuvel 2 5261EE Vught

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden verwijderd uit het adressenbestand als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden door ons niet bewaard na afmelding.

Uw rechten
Algemene informatie kunt u ook altijd vinden in de Privacyverklaring die u binnenkort op de website kunt vinden.

Wijzigingen
Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U staat ingeschreven voor de nieuwsbrief van het Vughts Museum
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen.
Wilt u de nieuwsbrief NIET meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels een e-mail aan info@vughtsmuseum.nl . Een briefje gericht aan Vughts Museum, Heuvel 2 5261EE Vught kan natuurlijk ook.