Internationale aandacht voor DePetrus

CNN en DePetrus

Al snel na de opening van DePetrus kreeg het Vughtse Ontmoetingscentrum veel media-aandacht. Het Brabants Dagblad stationeerde journaliste Miranda van Houtum een week lang in het gebouw. Op de website van de krant en in de krant zelf verschenen dagelijks artikelen over DePetrus, de verschillende gebruikers van het gebouw en de enthousiaste reacties van het publiek. Het Klaverblad kwam met artikelen over het openingsprogramma. Avulo-TV zond – vooruitlopend op de formele start van de uitzendingen – sfeerbeelden en interviews uit op Internet.

Deze massale media-aandacht kreeg nog een verrassende aanvulling: CNN en het Amerikaanse tijdschrift Forbes kwamen met artikelen waarin DePetrus in het zonnetje werd gezet. CNN beschreef wereldwijd een achttal bibliotheken, die door hun inrichting in staat zijn om in een steeds digitalere wereld overeind te blijven en mensen te trekken. Beroemde oude bibliotheken, zoals die in Praag, maar ook moderne gebouwen in China, Abu Dhabi en New York. In dat rijtje werd ook de Vughtse Petrus beschreven. Lees het artikel hier

Forbes over DePetrus

Forbes koos een andere invalshoek: de herbestemming van kerken. Hier werden voorbeelden behandeld van geslaagde en mislukte herbestemmingen. DePetrus in Vught was één van de geslaagde projecten. Lees het artikel hier

Behalve internationale aandacht van de media kwam die aandacht ook uit de wetenschappelijke hoek. Studenten architectuur van de Universiteit van Luik brachten afgelopen maand een bezoek aan Vught om DePetrus te komen bekijken.

Studenten uit Luik in DePetrus