Schuiven met kasten

De kasten zijn opzij geschoven

DePetrus kan op vele manieren gebruikt worden. Dat komt vooral omdat de mogelijkheid bestaat om het middenschip geheel of gedeeltelijk vrij te maken voor grote activiteiten. Boekenkasten en vitrines staan in het middenschip om rails en kunnen zo worden verschoven. Daarbij wordt een systeem gebruikt dat al in gebruik is bij archieven. In de openingsweek werd het systeem al een keer uitgeprobeerd: voor het interview met Sonja Barend werd een deel van de kasten bij het leescafé verschoven.

Op 9 mei vond een grote oefening plaats, waarbij het hele middenschip werd vrijgemaakt. Die oefening verliep zonder problemen. Binnen drie kwartier was het middengedeelte leeg en stonden kasten en vitrines in de zijbeuken. Ook het terugschuiven verliep voorspoedig.