Vrienden van het Vughts Museum

10 april 2018 jongstleden vond de eerste algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Vughts Museum plaats. Daarbij werd de benoeming van de nieuwe penningmeester Eric Gerritse en de nieuwe secretaris Joyce van Os bekrachtigd. Het bestuur verheugde zich over de grote opkomst van de Vrienden, net na de opening van DePetrus en de heropening van het Vughts Museum. Na de vergadering leidde Henk Smeets, voorzitter van het Vughts Museum, de Vrienden in DePetrus rond.