Schenkingen

Zelfportret Reinier Pijnenburg

Het Vughts Museum is in het bezit gekomen van twee bijzondere schilderijen. Van een familielid van schilder Reinier Pijnenburg is een zelfportret ontvangen van deze kunstenaar, dat hij in zijn jonge dagen maakte. Het schilderij is een mooie aanvulling op de vele portretten die het museum al heeft van Vughtenaren uit de negentiende en twintigste eeuw. In DePetrus zal een selectie van deze portretten te bewonderen zijn.

Gezicht op ’s-Hertogenbosch (amateurfotograaf)

Van heel andere orde is een klein schilderijtje van de hand van Ton Frenken: gezicht op ‘s-Hertogenbosch. Frenken schonk dit schilderijtje ooit aan Rotary ‘s-Hertogenbosch. Het schilderijtje hing lange tijd in kasteel Maurick, waar de Rotaryclub regelmatig bijeenkwam. Toen het kasteel tijdelijk sloot, werd het schilderijtje dakloos. Nu is het geschonken aan het Vughts Museum, waar Ton Frenken jarenlang voorzitter van was.