Nieuw bestuur van de Vrienden

De Vereniging Vrienden rond het Vughts Museum heeft een nieuw bestuur. In 2017 werd Cor van der Steen voorzitter. In dat jaar werden ook secretaris Pauline Laken en penningmeester Emile Blomjous demissionair. Zij bleven in functie, terwijl naar opvolgers werd gezocht.

Jaarvergadering Vrienden 2017.

Die zijn inmiddels gevonden. Maurick-docente Joyce van Os is de nieuwe secretaris van de Vrienden. Zij was al bij het museum betrokken als vrijwilligster en schreef onder andere een aantal biografieën van ‘Bekende Vughtenaren’. Onlangs is van haar hand een recensie te lezen over de historische atlas van Vught en Cromvoirt.

Als penningmeester is Eric Gerritse toegetreden tot het bestuur van de Vrienden. Hij maakte in de afgelopen jaren deel uit van de kascommissie.

Het nieuwe bestuur gaat zich beraden over activiteiten voor de leden als DePetrus geopend is.