Presentatie historische atlas Vught en Cromvoirt

Op vrijdag 10 november 2017 werd in het Raadhuis in Vught de nieuwe atlas “Vught en Cromvoirt in kaart” gepresenteerd, een samenwerkingsproject van Stichting Erfgoed Vught en het Vughts Museum. Na een hartelijk welkomstwoord en toelichting op het ontstaan van de atlas door Mira Ficq, voorzitter van Stichting Erfgoed Vught, was het woord aan de auteur, Ottie Thiers.

Auteur Ottie Thiers.

Ottie Thiers voerde, gesteund door de “Kaartclub”, de redactie aan van de atlas en deed uitgebreid onderzoek naar kaarten van Vught en Cromvoirt door de jaren heen. Bij de presentatie toonde zij meerdere kaarten, foto’s en andere bronnen om verrassingen als het surfen op de A2, de galg op de Vughtse heide, de dijk in Cromvoirt, het militaire oefenterrein, schuilkerken in Vught en de joodse begraafplaats te verklaren. Interessant was niet alleen het materiaal, maar ook de keuzes en de werkwijze van Ottie Thiers bij het samenstellen van de atlas.

Burgemeester Roderick van de Motel met 1ste exemplaar atlas.

Na het dankwoord aan alle betrokkenen door Mira Ficq werd de 1ste atlas tijdens deze drukbezochte bijeenkomst overhandigd aan burgemeester Roderick van de Mortel.

Meer dan vierhonderd mensen hadden vooraf ingetekend op de atlas. Zij kunnen deze op vrijdag 17 november (van 17.00 tot 20.00 u.) in de bibliotheek van Vught ophalen. De atlas is voor € 29,50 te koop bij de Bruna winkels op het Moleneindplein en in de Marktveldpassage.

Mira Ficq-Weijnen, voorzitter van Stichting Erfgoed Vught, heet de aanwezigen welkom.