Nog meer nieuwe boeken

Domus prope Buscumducis

Enkele jaren geleden publiceerde de archivaris van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), dr. Jan Sanders, een studie over de kartuizers die van 1471 tot 1572 in Vught een klooster hebben gehad tussen de Taalstraat en de Dommel (ongeveer waar nu Sophia’s Burg ligt). In 2016 verscheen bij uitgeverij Peeters in Leuven een wetenschappelijke uitgave over de Vughtse kartuizers: Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij ’s-Hertogenbosch (1466-1641), onder redactie van Jan Sanders. Dit boek is – anders dan de eerdere uitgave – met name interessant voor deskundigen op het terrein van religie en Middeleeuwen. Toch bevat het interessante bronnen over de vroege geschiedenis van Vught. Zo bevat het de kroniek van Gerardus Eligius (1590-1641) over het Vughtse klooster en lijsten van prioren en andere hoogwaardigheidsbekleders in dat klooster.

Tussen Dommel en Bossche Broek ligt sinds 1736 het landgoed Sterrebos.                                                                                                                                                Jan van der Vaart, Vughtenaar en vrijwilliger van het Vughts Museum, schreef er een prachtig uitgegeven boek over. Het is een bijzondere landgoedgeschiedenis geworden met veel informatie over de eigenaren en bewoners en de maatschappelijke context. Het boek is fraai geïllustreerd met kaarten en prenten. Het boek is fraai geïllustreerd met kaarten en prenten, full colour, telt 200 pagina’s en uitgevoerd als hardcover. Verkrijgbaar via de boekhandel of www.picturespublishers.nl. De prijs van het boek bedraagt 24,95.