Bouw mee aan collectie Vughtse boeken

Op zoek naar boeken over Vught of geschreven door Vughtenaren

Maakt jouw boek straks onderdeel uit van de nieuw te vormen collectie Vughtse boeken in DePetrus?

 Een werkgroep van de bibliotheek en het Vughts Museum is bezig een collectie samen te stellen van boeken over Vught en Cromvoirt en van boeken die door Vughtenaren geschreven zijn. Er is al een lijst met meer dan 350 titels van heel veel verschillende boeken. Maar voor de collectie zelf hebben ze jouw hulp nodig. Want veel boeken zijn niet meer te verkrijgen, bijvoorbeeld omdat ze niet meer besteld kunnen worden of omdat ze ooit in eigen beheer zijn uitgegeven. Help je mee?

Voor de zomer plaatsten we een eerste oproep in het Klaverblad. Dat leverde heel wat boeken op. Maar we zijn er nog niet. Je kunt een bijdrage leveren aan dit bijzondere project door boeken uit of over Vught – die je zelf kunt missen – te doneren aan dit project. Je kunt ze daarvoor inleveren bij de Vughtse bibliotheek in de Dorpsstraat. Ook Vughtse auteurs willen we vragen hun boeken ter beschikking te stellen.

Alle boeken zijn welkom! Denk bijvoorbeeld aan boeken over geschiedenis, over de natuur of over verenigingen. Boeken over bekende Vughtenaren (de ministers Gogel en Luns, massaregisseur Carel Briels, of voetballer Tahamata). Boeken, geschreven door Vughtenaren, zijn ook heel divers: fotoboeken (Mariëlle van Uitert, Wim van Passel), kinderboeken (Milja Praagman), columns (Cri Stellweg/Saartje Burgerhart), poëzie (Jan van Sleeuwen, Frans Kuipers), reisverhalen (Olaf Tempelman, Cornelius de Jong van Rodenburgh) en wetenschappelijke studies (Nel en Marcel van der Heijden, Cees Slegers).

De gedoneerde boeken worden met de Vughtse boeken uit de bibliotheek en het museum samengebracht tot één collectie, waarna ze door iedereen te leen zijn. Op die manier stellen we het Vughts erfgoed voor meer mensen beschikbaar.

Meer informatie over het project is te verkrijgen bij Ine van den Brand: i.vandenbrand@bibliotheekdenbosch.nl of 073-6563320.