Intekenactie Vughts Atlas verlengd

Voorpagina atlas Vught

Afgelopen maanden kon ingetekend worden op een historische atlas van Vught en Cromvoirt. Honderden mensen deden dat. Toch bleek dat een aantal belangstellenden door de vakantietijd de intekenactie gemist had. Daarom is besloten de intekenactie te verlengen tot 1 november 2017.

Intekenen

Wie vóór 1 november €22,50 overmaakt op bankrekeningnummer NL67RABO0139895353 ten name van Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught onder vermelding van “Atlas”, kan nog gebruikmaken van de kortingsactie. Belangrijk daarbij is ook het vermelden van een adres. Bij de intekenactie van afgelopen maandag hebben sommige intekenaren vergeten hun adres te vermelden. Daardoor kan hen in november geen bericht worden gezonden waar de atlas kan worden afgehaald. Daarom hierbij het verzoek aan die intekenaren om hun adres alsnog te melden bij Stichting Erfgoed Vught: Eikenlaan 22, 5263 GN Vught.

Wat houdt deze Atlas in?

Getoond wordt hoe Vught en Cromvoirt er uitzagen in vroeger eeuwen; wat de oudste bebouwing was van kernen als Bergenshuizen en Deuteren (eeuwenlang deel van Cromvoirt).

Voor meer informatie bekijk deze folder Atlas