Zomerschool: lezing en rondleiding

Bij het Gogelhuis op het Marktveld.

Het Vughts Museum leverde ook dit jaar weer een bijdrage aan de zomerschool, een initiatief van Stichting Anders Bezig Zijn en Ouderen Samen. Henk Smeets nam een groep mee bij een tocht door het centrum van Vught en vertelde over de ontstaansgeschiedenis van Vught, de strijd tegen het water en over oude monumenten en hun beroemde bewoners. Na een kopje koffie in Hemels en een bezoek aan de Petruskerk werd bijvoorbeeld stilgestaan bij het geboortehuis van de grondlegger van het Nederlandse belastingstelsel, Alexander Gogel, de eerste minister van Financiën. Via ‘de Binnenpad’ (de Torenstraat) en de Lambertuskerk werd in de Taalstraat een bezoek gebracht aan Sophia’s Villa waar in de tuin archeologische resten van een muur (Kartuizerklooster?) en een deel van de Middeleeuwse Gentdijk kon worden bekeken. In de Smalle Taalstraat en op het Maurickplein en het Marktveld werd het Vught uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw bekeken. De rondleiding eindigde op de plek waar ooit de oude Ploegstraat naar het Marktveld liep. Want het is ook goed stil te staan bij wat ooit verdween en waar we nu spijt over hebben.

Het centrum van Vught, begin 19de eeuw, Links op de hoek van de Koestraat en de Kerkstraat (toen Kerksteeg) de ‘Roomsche kerk’. Rechts op het Maurickplein de ‘Strooyen kerk’ (de Sint-Pieter). Bovenaan in het midden de Protestantse kerk (Lambertuskerk).

Een dag later hield Henk Smeets voor een volle zaal bij ABZ een lezing over de geschiedenis van Vught. Nu was het verhaal chronologisch, van het ontstaan van Vught tot en met nu. Het publiek was heel betrokken en stelde veel vragen. Veel belangstelling was er voor de geschiedenis van de oude Vughtse kerken en de periode tussen 1629 en de Napoleontische tijd toen katholieken de kerken niet mochten gebruiken. De bezoekers waren verrast door een kaart van Vught met daarop een ‘roomsche schuurkerk’ op de hoek van de Koestraat en de Kerkstraat.