Reddingsactie ramen van Marius de Leeuw

Huize De Braacken gaat dicht. In de afgelopen jaren werd het bejaardentehuis nog gebruikt om groepen ouderen op te vangen die tijdelijk hun eigen tehuis moesten verlaten, omdat dat gerenoveerd werd. Maar binnenkort wordt het gebouw met de omringende tuin verkocht. Dan zal het terrein een andere bestemming krijgen.

In verband daarmee heeft Vughterstede het Vughts Museum gevraagd om te zoeken naar mogelijkheden om de monumentale ramen van Marius de Leeuw in de kapel van De Braacken een herbestemming te geven.

Ramen De Braacken

Samen met de werkgroep glas-in-lood van de Bond Heemschut is gekeken naar de waarde van de ramen en wat het kost om ze uit het gebouw te halen. Het liefst zou de Bond Heemschut de kapel als geheel willen behouden. Als dat niet lukt, moet een oplossing gevonden worden voor de tijdelijke opslag van de ramen en moet een nieuwe bestemming voor de ramen gezocht worden.

Het Vughts Museum heeft intussen een ondernemer gevonden die bereid is om de ramen onder zijn hoede te nemen en belooft ze binnen tien jaar een nieuwe bestemming te geven. Een mooi resultaat!