Landelijke belangstelling voor DePetrus

Elk jaar houdt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een contactdag voor mensen die zich bezighouden met het redden en instandhouden van monumenten. In workshops worden de deelnemers bijgepraat over bijvoorbeeld geslaagde projecten in het land.

Workshop kerken.

Eén van de workshops was dit jaar gewijd aan de herbestemming van kerken. De RCE had het Petrus-project in Vught uitgekozen om belangstellenden in twee sessies te laten zien wat er zoal komt kijken als je een kerk wilt herbestemmen. Henk Smeets vertelde het Vughtse verhaal en beantwoordde vele vragen.

Zijn belangrijkste aanbevelingen waren:
  1. Vind betrokken lokale personen met een breed netwerk die willen investeren in een monument tegen een lage rentevergoeding.
  2. Bedenk een herbestemming die past in de kerk en die door de gemeenschap wordt gezien als een gemeenschappelijk belang.
  3. Hou het project buiten de partijpolitiek en probeer te bereiken dat het behoud van het monument gemeenteraad breed wordt gesteund.
  4. Bevorder dat er voor het project draagvlak is of ontstaat bij de bevolking en een groepsgevoel (‘Het is onze kerk!’).
  5. Zorg voor een beheersstichting tussen de eigenaar en de gebruikers.
  6. Zorg voor goede communicatie via de lokale en sociale media.