Historische atlas van Vught en Cromvoirt

Hoe zagen Vught en Cromvoirt eruit in vroeger eeuwen? Wat weten we over de oudste bebouwing van kernen als Bergenshuizen en Deuteren? Wat betekende het voor Vught om als dorp te liggen in de buurt van de vesting ’s-Hertogenbosch? Hoe veranderde het landschap door grote ingrepen zoals de aanleg van het Drongelens Kanaal, de Lunetten, spoorwegen en rijkswegen? Begin november verschijnt ‘Vught en Cromvoirt in kaart’, een prachtige historische atlas met kaarten vanaf 1453.

Vught en Cromvoirt in kaart.

De atlas is een initiatief van de Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught en het Vughts Museum en wordt samengesteld door Ottie Thiers, oud-eindredacteur van de Vughtse Historische Reeks. De atlas telt 80 pagina’s en heeft een groot formaat (30 bij 37 cm), zodat de kaarten goed kunnen worden weergegeven. Details kunnen zo gemakkelijk worden bestudeerd. Bij elke kaart komt een korte uitleg.

Tot 15 juli bestaat de mogelijkheid om in te tekenen op deze bijzondere aanbieding. De intekenprijs bedraagt € 22,50. Het boek kan besteld worden door dit bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0139895353 ten name van ‘Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught’ onder vermelding van ‘Atlas’ en uw adres.

Meer informatie is te vinden in deze folder (PDF).