Er komt schot in DePetrus

Twaalf jaar geleden ging de Petruskerk dicht. De Stichting tot behoud van de Petruskerk werd opgericht met het doel de kerk te behouden. De bisschop werd overgehaald om de kerk te laten staan. Twee miljoen werd bij elkaar gehaald om de restauratie mogelijk te maken. Woonwijze nam de leiding met een mooi ontwerp van Hubert-Jan Henket, maar trok zich uiteindelijk terug. Toen waren we vijf jaar verder.

Jan Slegers ondertekent, Willem Schellekens (L) en Hans Jager (R) kijken toe.

Toen kwam DePetrus BV in beeld. Zij werden eigenaar van de Petrus. En alles begon weer opnieuw. Er veranderde wel wat. De Petrus werd opgenomen in het bestuursakkoord van de huidige coalitie. Dat betekende dat er coördinatie kwam en vervolgens een Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus, die op een geweldige manier ging functioneren als smeerolie tussen de BV en de beoogde gebruikers: de bibliotheek, het museum, stichting Anders Bezig Zijn en de Wereldwinkel.

Op 29 mei werden in de Petrus de huurcontracten getekend tussen de BV en de stichting en tussen de stichting en de gebruikers. Dat gebeurde in het kerkgebouw waarin de sloop- en bouwactiviteiten al gaande waren. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in december zijn afgerond.

Wim Boers (R) overhandigt legpenning aan Henk Smeets (Foto Miranda van Houtum).

Tijdens deze bijeenkomst ontving Henk Smeets uit handen van Wim Boers de gouden legpenning van zijn overleden vader en oud-wethouder Fried Boers. Deze bijzondere penning, die in het verleden slechts 5 keer is uitgereikt, werd door Henk in grote dank aanvaard voor de collectie van het Vughts Museum.

Voor een sfeerbeeld van de inrichting zie volgende 3D-beelden