Nieuws van Museum Regiment Wielrijders in Fort Isabella

Gelukkig neemt de bekendheid van de Stichting Fort Isabellakazerne nog steeds verder toe. Via Facebook en website wordt de Stichting nog regelmatig benaderd door mensen die een schenking willen doen van de memorabilia van hun vader die bij het Regiment Wielrijders heeft gediend. Zo ontving zij van Mevrouw van de Laar een serie foto’s uit de diensttijd van haar vader.

Foto’s diensttijd dhr. v.d. Laar.

Ook is vermeldenswaard de bijzondere schenking van de heer van Oostveen die op een veiling een schilderij van de Reserve-kapitein Joseph Sweens heeft aangekocht ten behoeve van de Collectie Wielrijders. De heer Sweens is lange tijd directeur-eigenaar geweest van de Koffiebranderij – en Theehandel ‘Drie Mollen sinds 1818’ te ‘s-Hertogenbosch, en de heer van Oostveen was hier als secretaris van Joseph Sweens werkzaam van 1960-1965.

Reserve-kapitein Joseph Sweens.

Zo neemt de beeldcollectie gestaag toe. Het is ook verheugend te melden dat de fotocollectie van de ‘Stichting Militaire Wielrijder’ inmiddels is gedigitaliseerd en dat deze op termijn ook ter inzage verstrekt kan worden aan het publiek. Aan de getoonde belangstelling en bezoeken is te merken dat de Collectie Wielrijders wordt gezien als een belangrijke bron voor verder onderzoek naar voormalige militairen van dit beroemde regiment.

Zoals altijd zijn wij geïnteresseerde bezoekers altijd graag van dienst bij dergelijk onderzoek, maar ook voor rondleidingen en lezingen bent u bij ons welkom. Een kort verzoek via het contactformulier op www.fortisabellakazerne.nl en wij nemen snel contact met u op!