Vughts Museum doet mee met de Rabobank Clubkasactie

De Rabobank organiseert ook dit jaar de Rabobank Clubkas Actie. Verenigingen kunnen projecten voordragen, waar rekeninghouders van de bank op kunnen stemmen. Hoe meer stemmen op een project worden uitgebracht, hoe meer geld wordt toegekend. Het Vughts Museum heeft een project voorgedragen dat deel uitmaakt van de toekomstige tentoonstelling in DePetrus: digitale informatie over Vughtenaren. Dat gebeurt met behulp van twee informatiezuilen.

Schoolfoto’s

De eerste zuil zal honderden foto’s bevatten van Vughtse en Cromvoirtse schoolklassen. In het museum aan de Taalstraat waren de fotomappen met klassenfoto’s jarenlang een belangrijke trekpleister. Mensen gingen op zoek naar zichzelf of naar bekenden. Bij de foto’s stonden zoveel mogelijk de namen van de leerlingen vermeld. Ontbrekende namen werden aangevuld. Al die foto’s zullen worden gedigitaliseerd en zijn straks in DePetrus te bekijken. Namen van leerlingen en klassen kunnen straks met een computer worden opgezocht en opnieuw kunnen ontbrekende namen worden toegevoegd.

Lidwinaschool.

Bekende Vughtenaren

Een andere zuil zal informatie geven over bekende Vughtenaren. Dat zijn mensen die hier geboren zijn of hier gewoond hebben en die wat betekend hebben voor Vught of voor het hele land. Dat zijn bijvoorbeeld ministers, bisschoppen, wetenschappers, topsporters, zangers die een relatie met Vught hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ministers Gogel en Luns, monseigneur Vesters, professor Moonen, Simon Tahamata en operazanger Orelio. In de afgelopen tijd hebben vrijwilligers van het Vughts Museum biografieën samengesteld over vele Vughtenaren. Dat werk zal óók na de heropening van het museum doorgaan. Het publiek, waaronder naar verwachting veel scholieren, kunnen er informatie vinden over mensen die hier gewoond en gewerkt hebben.

Stemmen

Van 11 tot en met 25 april mogen alle rekeninghouders van de Rabobank, vanaf 12 jaar, vijf stemmen uitbrengen op de genomineerde projecten. We hopen dat veel mensen op het museumproject zullen willen stemmen!